Thỏa thuận sử dụng dịch vụ App-IOS

I . GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 1. Dịch vụ Manwa (gọi tắt là Dịch vụ): Là dịch vụ đọc truyện tranh HOT, mới nhất hiện nay, không giới hạn lưu lượng Data. Khách hàng có thể truy cập vào ứng dụng dịch vụ Manwa cài đặt trên di động để lựa chọn xem, đọc các nội dung truyện tranh.
 2. Nền tảng: Dịch vụ Manwa cung cấp trên hệ điều hành iOS (phiên bản từ 11.0 trở lên.
 3. Nhà cung cấp: Tổng công ty Viễn thông Viettel và Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka.
 4. Khách hàng: là người đăng ký tài khoản Manwa, sử dụng ứng dụng/ dịch vụ Manwa trên hệ điều hành iOS.
 5. Thỏa thuận sử dụng dịch vụ (gọi tắt là Thỏa thuận): là bản quy chế sử dụng dịch vụ cùng với tất cả các bản sửa đổi, cập nhật, bổ sung bao gồm các điều khoản cấu thành đầy đủ thỏa thuận giữa Khách hàng và Nhà cung cấp về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Manwa.

II. HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN

 1. Việc Khách hàng sử dụng dịch vụ Manwa trên bất kỳ hệ điều hành nào thể hiện rằng Khách hàng đã đọc và đồng ý tuân thủ các điều khoản trong Thỏa thuận này. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận, vui lòng không sử dụng dịch vụ Manwa.
 2. Nhà cung cấp có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung Thỏa thuận vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và Khách hàng phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung tại nền tảng của Manwa thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Manwa sau khi Nhà cung cấp bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng Khách hàng đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi.
 3. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

III. QUYỀN SỞ HỮU

      Nền tảng Manwa được phát triển và sở hữu bởi Nhà cung cấp. Nhà cung cấp là bên duy nhất sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Manwa (bao gồm nhưng không giới hạn logo, mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin và nội dung; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của nền tảng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có). Không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc theo hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Nhà cung cấp.

IV.  ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

 1. Việc đăng ký tài khoản Manwa thể hiện Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận này. Khi đăng ký tài khoản, Khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin các thông tin mà Manwa yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin mà Khách hàng cung cấp.
 2. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Khách hàng sẽ được cung cấp 01 tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và sử dụng dịch vụ. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản, mật khẩu, đăng ký. Tất cả thông tin/xác nhận được gửi từ Khách hàng đăng ký dịch vụ hoặc tất cả các thao tác, mà Khách hàng thực hiện bằng tài khoản Manwa được xem là thông điệp dữ liệu thể hiện ý chí của Khách hàng và được sử dụng làm chứng cứ để giải quyết tranh chấp giữa Bên A và Bên B (nếu có).
 3. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ Manwa, Nhà cung cấp sẽ căn cứ trên những thông tin Khách hàng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Nhà cung cấp chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác các thông tin, Khách hàng sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ Nhà cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ đồng thời Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

V. CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN, BẢO HÀNH, ĐỔI TRẢ

 1. Khi hệ thống của Manwa nhận được lệnh đọc hợp lệ, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi nội dung Khách hàng đã chọn đọc về thiết bị của Khách hàng trừ trường hợp có lỗi hệ thống hoặc lỗi kết nối Internet, thời gian xử lý có thể kéo dài hơn.
 2. Manwa không áp dụng chính sách bảo hành, đổi trả sản phẩm khi nội dung đã được chuyển đến thiết bị của Khách hàng thành công.
 3. Tất cả các đã nhận được thông báo thành công đều không được hoàn trả phí từ hệ thống trong mọi trường hợp. 
 4. Trong trường hợp giao dịch lỗi, hệ thống đã tiến hành trừ tiền thành công trong tài khoản của Khách hàng mà Khách hàng không nhận được nội dung mình đã mua hoặc không sử dụng được dịch vụ theo gói cước đã đăng ký, hệ thống sẽ gửi lại nội dung hoặc bù lại số ngày sử dụng cho Khách hàng tương ứng với nội dung bị lỗi hoặc số ngày bị gián đoạn sử dụng. Khách hàng có thể liên hệ CSKH để được hỗ trợ nhanh qua tổng đài 198 (Miễn phí).
 5. Trong mọi trường hợp, Manwa sẽ không cung cấp bất kỳ khoản hoàn phí nào đối với số tiền mà Người dùng đã trả, không quy đổi tiền ảo thành tiền mặt hoặc bất kỳ hiện vật nào khác có giá trị tương đương.

VI. BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 Nhằm đảm bảo an toàn cho dịch vụ và bảo mật thông tin cho khách hàng, Nhà cung cấp đưa ra một số chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng đăng ký mở tài khoản. Nhà cung cấp có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi chính sách bảo mật được cập nhật, Khách hàng vẫn sử dụng Manwa có nghĩa là Khách hàng đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật của Manwa.

 1. Phạm vi thu thập thông tin
 1. Mục đích thu thập
 1. Thời gian lưu trữ: Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của manwa.vn.
 2. Phạm vi sử dụng: chỉ sử dụng các thông tin được Khách hàng đăng ký và/hoặc cập nhật trên Nền tảng Manwa, không sử dụng các thông tin do Khách hàng đưa trên các phương tiện, công cụ khác.
 3. Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm.
  • Nhà cung cấp: Tổng công ty Viễn thông Viettel và Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka.
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể.

 4. Quyền và biện pháp bạn kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

  Quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn cụ thể như sau:

   - Truy cập: Được thông báo về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sẽ truy cập của bạn;
   - Hiệu chỉnh: Được yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn khi dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ;
  Xóa: Yêu cầu chúng tôi xóa một số dữ liệu cá nhân của bạn;
  Hạn chế: Yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn dừng xử lý tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn.  

  Cách thực thi quyền của bạn với Manwa: 

  Truy cập: Để yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi truy cập của bạn. Vui lòng liên hệ đến Hotline: 198 để được hỗ trợ cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân.
  Hiệu chỉnh: Bạn có thể chỉnh sửa Dữ liệu người dùng của mình: Họ tên, Mật khẩu trong mục Cá nhân.
  Xóa:
         + Bạn có thể xóa nội dung truyện tranh khỏi tài khoản cá nhân của mình, bằng cách chọn những nội dung mình muốn xóa và chọn xóa nội dung. Ví dụ: bạn có thể xóa truyện tranh yêu thích khỏi Thư viện của mình;
         + Để yêu cầu xóa các dữ liệu cá nhân khác, bạn vui lòng liên hệ đến Hotline: 198 để được hỗ trợ.

  - Hạn chế:
         + Yêu cầu Manwa tạm thời không xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ ngừng xử lý bất kỳ dữ liệu nào được chia sẻ với Manwa, trừ các dữ liệu cá nhân cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản Manwa của bạn. Để yêu cầu hạn chế những dữ liệu này, bạn vui lòng liên hệ đến Hotline: 198 để được hỗ trợ.
         + Khi bạn không sử dụng dịch vụ của Manwa nữa và muốn xóa, hạn chế hết dữ liệu của mình vĩnh viễn, vui lòng liên hệ đến Hotline: 198 để được hỗ trợ

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng
 1. Hướng dẫn về các nguyên tắc bảo mật

VII. ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢN QUYỀN

Nhà cung cấp tôn trọng tác giả và chủ sở hữu bản quyền các nội dung. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu nào liên quan đến bản quyền các nội dung trên Manwa, vui lòng liên hệ và cung cấp bằng chứng xác thực tới địa chỉ email: copyright@manwa.vn

VIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA Nhà cung cấp

 1. Đảm bảo hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, liên tục để cung cấp dịch vụ tới Khách hàng theo đúng Thỏa thuận này, quy định của pháp luật liên quan.
 2. Thông báo kịp thời cho Khách hàng về thời điểm tạm ngừng hoạt động của hệ thống. Nhà cung cấp được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp hệ thống tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng, nâng cấp định kỳ, sửa chữa đột xuất hoặc các trường hợp bất khả kháng.
 3. Cung cấp, lưu trữ đầy đủ thông tin liên quan tới lịch sử đọc nội dung của Khách hàng.
 4. Hướng dẫn Khách hàng sử dụng dịch vụ, giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại của Khách hàng trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ với điều kiện Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến .
 5. Được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng gây ra bất cứ thiệt hại nào cho một bên thứ ba và yêu cầu Khách hàng bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế mà Khách hàng gây ra cho Nhà cung cấp.
 6. Tuân thủ Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật liên quan.

 IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Được sử dụng dịch vụ Manwa theo tài khoản đã đăng ký, quy định của Thỏa thuận này và pháp luật có liên quan. Khách hàng chỉ được sử dụng dịch vụ, không được cung cấp hoặc bán lại dịch vụ cho bên thứ ba dưới mọi hình thức.
 2. Được cung cấp các thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và giải quyết khiếu nại, giải đáp thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 3. Được bảo mật thông tin theo quy định tại Thỏa thuận này.
 4. Tuân thủ điều kiện, quy định liên quan đến việc đăng ký, sử dụng đối với các tính năng của dịch vụ và quy định của Pháp luật có liên quan
 5. Đọc, hiểu và tuân thủ Thỏa thuận sử dụng dịch vụ, các quy định khác do Nhà cung cấp đề ra liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Manwa và các quy định pháp luật liên quan. Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc lựa chọn các tính năng mà không hiểu rõ các quy định của Thỏa thuận này cũng như quy định pháp luật liên quan.
 6. Chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, Nhà cung cấp và bên thứ ba (nếu có) đối với việc sử dụng dịch vụ Manwa và các hành vi Khách hàng thực hiện trên nền tảng Manwa. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm giải quyết và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho Nhà cung cấp.
 7. Cung cấp thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc khi Nhà cung cấp có yêu cầu.
 8. Không thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định của pháp luật hoặc gây tổn hại Manwa bao gồm và không giới hạn việc sử dụng phần mềm, công cụ để can thiệp, truy cập trái phép vào tài khoản Manwa hoặc hệ thống của Manwa, sao chép, phổ biến, trình chiếu hoặc thực hiện bất cứ hành vi nào để phát tán, cung cấp, phân phối các nội dung của Manwa dưới bất kỳ hình thức, phạm vi nào hoặc gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà cung cấp.
 9. Tuân thủ Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật liên quan.

X. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

         Trong quá trình sử dụng dịch vụ Manwa, Khách hàng không được thực hiện các hành vi sau:

 1. Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 2. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
 4. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
 5. Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)
 6. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
 7. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 8. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
 9. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 10. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 11. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 12. Có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

XI. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Thỏa thuận này được giải thích, điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Khách hàng và Nhà cung cấp. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giải quyết, nếu không đạt được kết quả thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC bên cạnh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam VCCI tại Hà Nội. Luật áp dụng là Luật Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt. Quyết định của Hội đồng trọng tài là quyết định cuối cùng có hiệu lực thi hành. Án phí và các chi phí liên quan do bên thua kiện chịu.

Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2022